กลุ่มเซลล์ประสาทที่แน่นหนาและทางเดินของเส้นประสาทไขสันหลังทำหน้าที่เป็นทางหลวงข้อมูลหลักระหว่างสมองกับเส้นประสาทส่วนปลายในส่วนอื่น ๆ ของร่างกายของเรา ความเสียหายต่อไขสันหลังเป็นการบาดเจ็บทางระบบประสาทที่ร้ายแรงและไม่สามารถย้อนกลับได้ และอาจส่งผลให้ทุพพลภาพตลอดชีวิตและเป็นอัมพาตโดยไม่มีวิธีรักษา

ในขณะที่การถ่ายภาพมีบทบาทสำคัญในการทำความเข้าใจการทำงานของไขสันหลังและการตอบสนองต่อการดูหมิ่นทางพยาธิวิทยาและขั้นตอนการรักษา ปัจจุบันยังไม่มีวิธีที่มีประสิทธิภาพในการจับไขสันหลังที่ได้รับบาดเจ็บในระดับของกระบวนการในเซลล์โดยไม่กระตุ้นการตอบสนองของภูมิคุ้มกัน เทคนิคการถ่ายภาพแบบทั่วไปต้องการให้ผู้ป่วยนำเนื้อเยื่อไขสันหลังออกเพื่อเพิ่มความละเอียดของภาพ หรือเสี่ยงต่อการกระตุ้นการตอบสนองของภูมิคุ้มกันในเนื้อเยื่อไขสันหลัง ซึ่งอาจส่งผลต่อกระบวนการของโรคที่กำลังตรวจสอบ