การศึกษาแบบหลายศูนย์ในผู้ที่มีความดันโลหิตสูงและหลอดเลือดโป่งพองในสมองมากกว่า 3,000 คนพบว่าการใช้สารยับยั้ง RAAS ซึ่งเป็นยาลดความดันโลหิตประเภทหนึ่ง ลดความเสี่ยงของการเกิดโป่งพองได้ 18% โป่งพองคือการโป่งหรืออ่อนตัวลงในผนังหลอดเลือดแดง เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นในหลอดเลือดแดงในสมองจะเรียกว่าโป่งพองในกะโหลกศีรษะ

หากหลอดเลือดโป่งพองในกะโหลกศีรษะแตก เลือดจะไหลเวียนไปทั่วสมองและตัดออกซิเจนไปยังบริเวณที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งอาจทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบ โคม่า และเสียชีวิตได้ จังหวะเหล่านี้คิดเป็น 3-5% ของจังหวะทั้งหมด แต่มีสัดส่วนการเจ็บป่วยและการตายที่มากกว่าโรคหลอดเลือดสมองประเภทอื่น ในแต่ละปี ผู้ใหญ่ประมาณ 30,000 คนในสหรัฐอเมริกามีหลอดเลือดโป่งพองในกะโหลกศีรษะที่แตกออก ตามที่สถาบันแห่งชาติของความผิดปกติทางระบบประสาทและโรคหลอดเลือดสมอง นอกจากนี้ โรคหลอดเลือดสมองยังเป็นสาเหตุสำคัญของความพิการในสหรัฐอเมริกา ระบบ renin-angiotensin-aldosterone (RAAS) ของร่างกายรวมถึงฮอร์โมนที่ส่งผลต่อการควบคุมความดันโลหิต และความผิดปกติของ RAAS อาจนำไปสู่การพัฒนาของความดันโลหิตสูง ส่วนประกอบสองส่วนของ RAAS ได้รับการแสดงว่าเกี่ยวข้องกับการพัฒนาของหลอดเลือดโป่งพองในกะโหลกศีรษะ และการวิจัยก่อนหน้านี้พบว่าการไม่ควบคุม RAAS อาจทำให้เกิดการแตกของหลอดเลือดโป่งพอง สารยับยั้ง RAAS ซึ่งเป็นยาที่ป้องกันผลกระทบของ RAAS มักใช้รักษาความดันโลหิตสูง