โรงอาบน้ำแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อราวปี 1336 เดิมให้บริการผู้แสวงบุญชาวมุสลิมที่ต้องการประกอบพิธีล้างบาปก่อนละหมาดที่มัสยิดอัล-อักศอและศาลโดมออฟเดอะร็อคที่อยู่ใกล้เคียง พร้อมด้วยพ่อค้าและคนในท้องถิ่นที่ทำความสะอาดที่นี่เพียงเพื่อสุขอนามัย แต่เมื่อระบบประปากลายเป็นเรื่องธรรมดาในบ้านในท้องถิ่นเมื่อประมาณหนึ่งศตวรรษก่อน มีคนน้อยลงที่มาอาบน้ำที่ฮัมมัม

และในที่สุดพวกเขาก็เลิกใช้ภายในกลางศตวรรษที่ 20 นอกเหนือจากโรงแรมในเยรูซาเล็มบางแห่งที่มีโรงอาบน้ำที่ทันสมัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคอมเพล็กซ์สปาแล้ว อัล-ไอน์ที่ได้รับการบูรณะใหม่ยังเป็นฮัมมัมแห่งเดียวในเมืองที่ใช้งานได้ เนื่องจากโรงอาบน้ำอัล-ชิฟาที่อยู่ใกล้เคียงได้รับการเปลี่ยนเป็นหอศิลป์และพื้นที่จัดกิจกรรม การเปิดอีกครั้งในฐานะฮัมมัมเป็นสิ่งสำคัญ เพราะนั่นเป็นวิธีเดียวที่จะรักษามรดกทางวัฒนธรรมนี้ ไม่เช่นนั้นพื้นที่ก็จะสูญเปล่า